PASLAUGŲ TEIKIMO PREKIŲ NUPIRKIMO TARPININKAVIMO PLATFORMOJE SHOP.PIRKEU.LT TAISYKLĖS  

1. Sąvokos ir sutarties aiškinimas  

1.1 Ši paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis), kurią vykdo UAB Pigu Perku Group veikianti kaip „Pardavėjas“ savo kliento, veikiančio kaip „Pirkėjas“, vardu. Ši Sutartis tampa privaloma Duomenų tvarkytojui ir Duomenų valdytojui pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. UAB Pigu Perku Group paslaugos teikiamos, vadovaujantis žemiau nurodytomis sąlygomis. Kiekvienas  paslaugų naudotojas, registruodamasis PirkEU.lt internetinėje svetainėje sutinka su paslaugų teikiamomis sąlygomis ir taisyklėmis.  

1.2 Užsakant paslaugas internetu, sutartis laikoma sudaryta ir įsigaliojusia, nuo to momento, kai pirkėjas užsiregistruoja ir pažymi varnele, kad sutinka su šiomis paslaugų teikimo taisyklėmis ir  ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.  

1.3 Pirkėjas patvirtindamas tapatybę, nuo to momento, sutinka, kad UAB Pigu Perku Group tvarkys asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679.  UAB Pigu Perku Group veikia, kaip  duomenų tvarkytojas, savo kliento, veikiančio kaip duomenų valdytojas vardu. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.  

2. Pirkėjo teisės ir pareigos  

2.1 Pirkėjas registracijos metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.  

2.2 Užsakymo langelyje Pirkėjas pažymėjęs „sutinku su svetainės taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtuką „registruotis“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis, t.y. yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pardavėjo bei Pirkėjo.  

2.3 Pirkėjas sutinka, kad UAB Pigu Perku Group neprisiima pervežimo rizikos už dūžtančias, greitai gendančias ir neatsparias temperatūrų svyravimui.  

2.4 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka, kad neatsiimtos ir neidentifikuotos siuntos, praėjus 3 mėnesių sandėliavimo laikotarpiui būtų utilizuojamos.  

2.5 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka, kad siuntas atsiims per 30 kalendorinių dienų nuo atvykimo į PirkEU atsiėmimo punktą. Siuntos neatsiėmus per 30 kalendorinių dienų nuo siuntos atvyko į Lietuvą dienos, už kiekvieną papildomą saugojimo dieną taikomas 1 eur mokestis. Šis mokesti skaičiuojamas atskirai kiekvienai pirkėjo siuntai. 

2.6 Pirkėjas užsiregistruodamas sutinka gauti informacinio tipo elektroninius laiškus apie siuntos statuso pasikeitimus, svarbią informaciją apie pasikeitimus ir kt. naujienas. Informacija siunčiama iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.  

3. Pardavėjo teisės ir pareigos  

3.1 Pardavėjas įsipareigoja pirkėjui pristatyti jo prekes gautas Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos, Anglijos, Prancūzijos, Italijos, Latvijos, Nyderlandų ir Čekijos sandėliuose į Lietuvą, jei pirkėjas nepažeidė įsipareigojimų. 

3.2 Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos kietiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.  

3.3 Pardavėjas neatsako už negautas ar gautas pažeistas siuntas.  

3.4 UAB Pigu Perku Group neatsako už pašto siuntų nepristatymą, jeigu nurodytas neteisingas adresas, gavėjas atsisako priimti pašto siuntą.  

3.5 Pardavėjas įsipareigoja ruošti užsakymą atsiėmimui/išisiuntimui tik tuomet, kai visos jame esančios siuntos yra gautos į siuntų skirstymo centrą 

3.6 Renkantis pristatymą per mūsų partnerių tarnybas (DPD, Omniva), siuntos pristatymo metu Pirkėjas arba Pirkėjo atstovas kartu su transporto įmonės atstovu privalo patikrinti siuntos būklę pristatymo metu. Priėmus prekę be pretenzijų iš kurjerio, pretenzijos dėl pažeistų prekių nebus nagrinėjamos.  

Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. Vėliausiai pretenziją apie pažeidimus ar kitus neatitikimus pateikite per 24 val. nuo siuntos gavimo valandos (nuo tada, kai siuntos gavimą patvirtinate parašu kurjeriui).  

Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai. 

3.7 Pasirinkę pristatymą į mūsų parterių (DPD/Omniva) paštomatus siuntą privalote patikrinti prie paštomato, siuntos atsiėmimo metu. Jeigu pastebėjote, jog siunta yra pažeista, nedelsiant kreipkitės į PirkEU klientų aptarnavimą. Susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, jums bus suteikta visa reikalinga informacija, norint pateikti pretenziją kurjerių tarnybai.  

3.8 UAB Pigu Perku Group atsakomybė prasideda tik nuo to momento, kai UAB Pigu Perku Group įmonės darbuotojas priimta siuntą užsienio sandėlyje. Jei siunta buvo netinkamai supakuota ir transportavimo metu pažeista, dėl netinkamo pakavimo, UAB Pigu Perku Group nėra atsakingi už žalos atlyginimą klientui, net jei siunta buvo priimta.  

4. Mokėjimo tvarka  

4.1 Visi mokėjimai, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į interneto svetainėje nurodytą UAB  Pigu Perku Group arba UAB Pigu Perku Group įgalioto trečiojo asmens Paysera LT, UAB, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą. 

5. Draudimas 

5.1  Visi mūsų klientų siuntiniai automatiškai  yra apdrausti  „ERGO Insurance SE Lietuvos filiale“pagal standartinę vežėjo atsakomybę (Pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (Varšuvos konvencija)), kuris klientui yra nemokamas, tačiau standartinė vežėjo atsakomybė, pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (Varšuvos konvencija), kompensuojama suma lygi apie 10 eurų už 1 kilogramą. Klientas gali papildomai apsidrausti siuntą pasinaudoję  PirkEU platforma. 

5.1.1 Draudimo  suma negali viršyti tikrojo pirkinio vertės. Už apgaulingą didesnės  siuntos vertės, nei yra iš tikrųjų, nurodymą ar klastojimą siuntėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. 

5.1.2 Jei siunta atsiimama atsiėmimo punkte, siunta turi būti apžiūrėta atsiėmimo metu. Kitu atveju, siuntos draudimas gali būti netaikomas. 

5.1.3 Draudimas galioja transportavimui iki skirstymo centro. Jei užsisakomas pristatymas per kurjerį ar paštomatą, draudimo atsakomybę perima  trečioji šalis atliekanti pristatymą. 

6. SHOP.PIRKEU.LT prekių nupirkimo paslauga 

6.1 UAB Pigu Perku Group yra tarpininkas tarp prekės pardavėjo ir pirkėjo, todėl UAB Pigu Perku Group nėra prekių pardavėjas ir neatsako už sėkmingą prekės pristatymą iki UAB Pigu Perku Group sandėlio užsienio šalyse, prekės kokybę, įpakavimą ir už kitus su UAB Pigu Perku Group teikiamomis paslaugomis nesusijusius dalykus. Kilus nesklandumams tarp pirkėjo ir pardavėjo, UAB Pigu Perku Group, laiku gavę pranešimą iš pirkėjo dėl kilusių problemų, gali pasiūlyti tik komunikacinio pobūdžio pagalbą. Esant poreikiui UAB Pigu Perku Group gali atsiųsti visus reikalingus apmokėjimo patvirtinimus. 

6.2 Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos užsienio elektroninės parduotuvės prekės pardavėjo, prie kiekvienos prekės aprašymo. UAB Pigu Perku Group neatsako už tai, kad užsienio elektroninėse parduotuvėse esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ar spalvos. 

6.3 Užsienio elektroninių parduotuvių pardavėjai, pagal savo šalies teisės aktus, tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią įsigytų daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekių aprašymuose. 

6.3.1 Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama užsienio elektroninių parduotuvių aprašymuose. 

6.4 UAB Pigu Perku Group savo esme yra atsiskleidęs tarpininkas (PVM įstatymo 2 str. 6 dalis), todėl gali išrašyti sąskaitas tik už tarpininkavimo paslaugas (PVM įstatymo 16 str. 1 dalis). Plačiau apie tai galite perskaityti Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje.  

6.5 UAB Pigu Perku Group gali išrašyti sąskaitas tik tarpininkavimo sumai, t.y. skirtumui tarp Jūsų sumokėtos sumos UAB Pigu Perku Group ir originalios prekių su pristatymu iki UAB Pigu Perku Group sandėlių užsienio šalyse sumos. Sąskaitų už Jūsų įsigytas prekes UAB Pigu Perku Group neišrašo, kadangi jų neparduoda, o tik tarpininkauja užsakant prekes iš užsienio elektroninių parduotuvių. UAB Pigu Perku Group, kliento pageidavimu, gali pardavėjo prašyti, kad pardavėjas išrašytų sąskaitą faktūrą kliento nurodytais rekvizitais ir pateiktų kitus prekių pirkimo dokumentus. 

6.6 UAB Pigu Perku Group yra tarpininkas tarp pirkėjo bei pardavėjo ir teikia prekių nupirkimo paslaugas, tad ir sąskaitą suformuojame tik už nupirkimo paslaugą. Sąskaitą faktūrą už jūsų įsigytą prekę, jums suformuoja ją parduodanti užsienio parduotuvė. Atkreipiame dėmesį, kad sąskaita už prekę išrašoma tik fiziniams asmenims, užsakymą pateikusio asmens vardu. 

6.7 Prekių nupirkimo paslaugos kaina priklauso nuo prekės vertės (jei pardavėjo pristatymas iki PirkEU sandėlio užsienyje yra mokamas, jis yra pridedamas prie prekės sumos).  

7. Prekių grąžinimas 

7.1 Prekės įsigytos per SHOP.PIRKEU.LT prekių nupirkimo paslaugą, nepriklausomai nuo šalies, negali būti grąžinamos pardavėjui. Prekės įsigytos per www.shop.pirkeu.lt, negali būti grąžinamos pardavėjui, kadangi UAB Pigu Perku Group nėra oficialus platintojas ar gamintojas produktų esančių www.shop.pirkeu.lt ir neturi jokio ryšio su elektroninėje parduotuvėje esančiais prekių ženklais. UAB Pigu Perku Group yra atsiskleidęs tarpininkas, teikiantis prekės nupirkimo ir pristatymo paslaugas. 

8. Pinigų grąžinimas  

Pardavėjui negalint įvykdyti SHOP.PIRKEU.LT prekių nupirkimo paslaugos, Pirkėjo sumokėtų pinigų grąžinimas įvykdomas per 7 d.d. nuo prašymo gavimo. 

9.  Klientų pretenzijos 

Klientų pretenzijos nagrinėjamos 30 kalendorinių dienų. 

10. Privatumo politika